top of page

Privacyverklaring

 

Via onze website bieden wij allerlei diensten en producten aan. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

 • jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

 • wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

 • jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens: 

 

vloerplus.alkmaar  

Ultimum Wonen Alkmaar BV

Koedijkerstraat 8

1823 CR  Alkmaar
alkmaar@vloerplus.nl

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze website jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij bijvoorbeeld je adresgegevens wanneer je online bij ons een bestelling plaatst.

Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Cookies

 • Bedrijfsgegevens

 • Betaalgegevens

 • E-mailadres

 • Gebruikersnaam

 • IBAN

 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

 • Inloggegevens

 • IP-adres

 • MAC-adres

 • NAW-gegevens

 • Surfgedrag op onze website

 • Telefoonnummer

 • Voor- en achternaam

 

Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden artikelen te bestellen via onze websites en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de websites.

 • om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan.

 • om in de toekomst, indien van toepassing, garantieclaims te kunnen honoreren.

 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.

 • om jou nieuwsbrieven te versturen op basis van jouw interesses.

 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan acties, zodat we je kunnen bereiken om onze dienstverlening te kunnen verbeteren.

 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, chat, per post of telefonisch.

 • om onze websites te verbeteren.

 

Bewaartermijn

Bovengenoemde gegevens worden bewaard zolang het nodig is om onze dienst aan jou te leveren; bijvoorbeeld zolang je jouw account niet hebt verwijderd. Wanneer je iets hebt gekocht, geldt de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar na de laatste aankoop.

Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij, Mollie, voor de afhandeling van iDeal betalingen in onze webshop en geven we je gegevens door aan de bezorgdienst om de bestelling bij jou te bezorgen. Verder maken we gebruik van Google Analytics. Voor laatstgenoemde geldt dat we het delen van informatie hebben uitgeschakeld en we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 

Profilering en cookies

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen (zoals de gegevens uit je account en je aankopen in onze webshop) met elkaar, om jou de beste online ervaring te kunnen bieden. Door deze gegevens te combineren, kunnen wij bijvoorbeeld een gepersonaliseerde nieuwsbrief maken met relevante aanbiedingen en content.

Wanneer je de websites van vloerplus.nl bezoekt, wordt er gebruikt gemaakt van cookies. Dankzij het plaatsen van cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren wanneer je bij ons terugkomt. Bovendien helpt het ons om inzicht te verkrijgen in het gebruik van de website. Aan de hand van deze gegevens kunnen we onze website gebruiksvriendelijker maken. 

Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. 

Inzage, wijzigen en verwijderen van gegevens

Als je een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzigen. Je kunt ook contact opnemen met de klantenservice van de vloerplus per email. Het verwijderen van je gegevens kan middels een schriftelijk verzoek.

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018. 

bottom of page